ШАРУС ООД е създадена през 1993 година с предмет на дейност проектиране, строителство и предприемаческа дейност, търговия с недвижими имоти, консултации.
Основен дял от дейността е инвестиране и строителство на различни типове сгради – еднофамилни къщи, жилищни кооперации, административни и бизнес сгради.
Съдружници във фирмата са Ивослав Русинов, строителен инженер и едноличен управител, Теодор Стоев, юрист и Светослав Русинов.
През годините фирмата затвърждава своя добър имидж и развива строителните си възможности. Управленската и организационната структура дават възможност за оптимизиране на работата при изпълнение на всеки обект, подпомогната от собствено техническо оборудване и работа с партньори, доставчици на материали, строителни услуги и техника.
Изпълнените от ШАРУС ООД обекти са с функционално, гъвкаво и уютно пространство за живеене, работа, почивка и развлечение и са съобразени с изискванията за съвременен дизайн, футурологичен обем и екологична насоченост.

От 2008 година ШАРУС ООД е член на Камарата на строителите към Централния професионален регистър на строителя

изтегли ››

изтегли ››