По-значими обекти, изпълнени от ШАРУС ООД:
  • реконструкция на сграда на МИНЕРАЛБАНК, клон Плевен;
  • изграждане на нов клон на ПЧБ, клон Тетевен;
  • проектиране и подготовка за строителство на административен център на ПроСофт ООД в София;
  • реконструкция и модернизация на офиси в администранивната сграда на КОЦМ АД, София – пълен инженеринг;
  • реконструкция и модернизация на административна сграда – офиси, столови, битови помещения и др. на територията на Юмикор Мед АД – пълен инженеринг;
  • инвестиране, проектиране и строителство на жилищен блок на ул. Светослав Тертер 10 в София;
  • инвестиране, проектиране и строителство на жилищен блок на бул. Симеоновско шосе 36 в София;
  • строителство на еднофамилни къщи в местността Манастирски ливади, София и с. Кокаляне;
  • строителство на шестетажен жилищен блок в София, кв. Лозенец, ул. Славище 3 с фасадна облицовка от полиран гранит;
  • строителство на шестетажен жилищен блок в София, кв. Оборище, ул. Марагидик 8.